Συμβουλ?? για το τραπ?ζι του Π?σχα

Ξεκιν?στε το γε?μα γεμ?ζοντα? το 1/2 πι?το σα? με σαλ?τα βραστ? ? ωμ? ? ψητ? λαχανικ?.

Γεμ?στε το ? του πι?του με αμυλο?χα τρ?φιμα ?πω? ε?ναι το ρ?ζι, οι πατ?τε?, τα ζυμαρικ? και το ψωμ?.

Γεμ?στε το υπ?λοιπο ? με τρ?φιμα πλο?σια σε πρωτε?νη ?πω? ε?ναι το κρ?α?, τα τυρι?, το αυγ?.

Προσπαθ?στε να γεμ?σετε το πι?το σα? μια και μ?νο φορ?.

Αποφ?γετε τα τηγανιτ? ορεκτικ? καθ?? και ?λλα που ε?ναι πολ? πλο?σια σε θερμ?δε? ?πω? αυτ? που περι?χουν λιπαρ? τυρι? ? κρ?μα γ?λακτο?.

Αποφ?γετε τι? π?τσε? απ? τα δι?φορα κρ?ατα γιατ? ε?ναι πολ? πλο?σιε? σε κορεσμ?να λιπαρ? και θερμ?δε?.

Αποφ?γετε τα λιπαρ? τυρι? και τι? πολλ?? φ?τε? ψωμιο?.

Τσουγκρ?στε ?σα αυγ? θ?λετε, αλλ? μην φ?τε περισσ?τερα απ? ?να-δ?ο.

Καταναλ?στε μια μερ?δα γλυκο? και ?χι περισσ?τερα.

?ταν τελει?σετε το γε?μα σα? απομακρ?νετε τα φαγητ? απ? το τραπ?ζι και αποθηκε?στε ?στε να μην μπε?τε στον πειρασμ? να τα καταναλ?σετε.


汤姆叔叔影院